Kiezen – het hele jaar door

Nynke Tromp TedxTalk

Door Hade Dorst

Het is inmiddels al een tijdje geleden dat Nynke Tromp, Delftse onderzoeker en (destijds – het is mij onduidelijk of deze think tank nog bestaat en Google geeft dit keer geen uitsluitsel) onderdeel van de think tank Redesiging Politics, deze TEDxTalk hield. Maar het idee is er niet minder verfrissend om, en daarom verdient dit idee een plekje in de staatvandedemocratie-eregalerij (zie hier nog meer denkers).

Verder lezen

Job Cohen onderzoekt burgerinitiatieven: loten in plaats van kiezen

portret2job

Door Michiel Stapper & Hade Dorst

Onlangs is hij benoemd tot bijzonder hoogleraar van de Thorbecke leerstoel aan de juridische faculteit van de Universiteit Leiden, waarmee beoogd wordt een brug te slaan tussen wetenschap en de gemeente als bestuurlijk systeem. Hier staat de lokale politiek dus in de schijnwerpers. Een gesprek met Job Cohen over burgerinitiatieven, de gekozen burgemeester en de afstand tussen burger en politiek.

Verder lezen

De nieuwe senaat? deel 1

Bron: BNR (2014)

Door: Michiel

Op 29 oktober kondigde de fractieleider van de VVD in de eerste kamer, Loek Hermans aan dat hij een onderzoek wil naar het functioneren van de Senaat, om hier vervolgens over in discussie te gaan met de andere fracties in de Senaat. Helemaal vreemd dat dit wordt geïnitieerd door de VVD is dat niet. Er kwam al vaker kritiek vanuit deze partij dat de Senaat te politiek was geworden. Het Kabinet Rutte II heeft geen meerderheid in de Senaat en moet dan ook stevig onderhandelen met andere partijen om wetten goedgekeurd te krijgen. Op de bewering dat de Senaat te politiek is, is nogal wat af te dwingen. Gerdi Verbeet stelde al op deze blog: ‘We hebben op dit moment twee politieke organen in Den Haag. Die doen wat ze moeten doen, ze zouden geen knip voor hun neus waard zijn als ze niet gebruik maken van de politieke middelen die zij nu hebben.

Verder lezen

Ombudsman Toekomstige Generaties

10805067_10153245422573362_1733723157_n

Ruth Peetoom en Jan Vos, bron: Auteur (2014)

Door: Julia van Boven

Binnen onze democratie worden belangen oneerlijk vertegenwoordigd. Een voorname reden is dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de lange termijn. Binnen ons democratisch stelsel worden voornamelijk de belangen van volwassen burgers meegewogen, terwijl deze groep onvoldoende haar verantwoordelijkheid neemt. Tot nu toe zijn we er namelijk nog niet in geslaagd om naast heftige discussies over decentralisaties en zwarte piet de CO2 uitstoot voldoende in te perken, terwijl jongeren hiervan de dupe zullen zijn.

Verder lezen

Gerdi Verbeet: Vervang de senaat door 1000 gelote burgers

media_xl_952254

Hade Dorst & Michiel Stapper

Tijdens de rede van Friesland gaf Gerdi Verbeet een vlammend betoog voor het betrekken van burgers bij beleid door middel van loting. De PvdA-politica en oud-Kamervoorzitter sprak ook al eens bij De Wereld Draait Door positief over de G1000 in Amersfoort. Reden genoeg om haar te interviewen over de kloof tussen burger en politiek en welke oplossingen daarvoor zijn.

Verder lezen

In Twente wordt het burgemeesterschap opnieuw uitgevonden

 

 

 

unnamed

 

Hade Dorst & Michiel Stapper

Michael Sijbom, voorheen landelijk campagneleider voor het CDA, werd in september 2011 benoemd tot burgemeester van Losser. Hij valt daar op door de vervlechting van sociale media en ‘off-line’ communicatie met de bewoners van deze Twentse gemeente. We zitten klaar om hem, volgens afspraak, ’s ochtends vroeg op te bellen voor een interview. Michael Sijbom is ons echter voor. ‘Zullen we maar beginnen? Ik heb een hoop afspraken vandaag, dus ik denk, hoe eerder, hoe beter!’

Verder lezen

Online debat over democratie in Hong Kong

Bron: The Times, 2014

De protesten in Hong Kong zijn al een maand bezig met voor als nog weinig resultaat. Op dit moment organiseert het stadsbestuur van Hong Kong een online enquete over de demonstraties en de constitutionele veranderingen in Hong Kong. Dat er online om de mening van de bevolking wordt gevraagd – en dan weten we niet hoe gekleurd de vraagstelling is – is in ieder geval een interessante ontwikkeling in de golf van protesten voor meer democratie die over de hele wereld plaats vinden sinds Occupy Wall Street.

Lees er hier meer over.

Democratie in ‘random mode’?

Hade Dorst

Zou het nemen van belangrijke beslissingen soms eigenlijk ook prima gaan zonder vooropgezet en weloverwogen plan? In het oude Griekenland werden belangrijke politieke posities al verloot met behulp van een speciaal daarvoor ontworpen randomness-apparaat: een kleroterion.


Niet alleen in ons democratisch stelsel, maar bij veel meer belangrijke beslissingen is willekeur soms de meest rationele optie, volgens Michael Schulson. Lees zijn mooie betoog in Aeon Magazine.

Meepraten is nog geen beslissen

De gemeente Amsterdam gaat de Frans Halsbuurt herinrichten. Er is voor gekozen om buurtbewoners  te betrekken in het herinrichtingsproces. Hiervoor heeft de gemeente  een buurtpanel gevraagd om kritisch naar de plannen te kijken. Een mooi streven, echter blijkt dat buurtbewoners zich niet gehoord voelen. Lees hier in het Parool wat buurtbewoners van het buurtpanel vinden.

Fixmystreet

Michiel Stapper

Via Facebook, Twitter en Instagram delen wij miljoenen dingen, discussiëren wij over duizenden onderwerpen en geven wij van honderden dingen aan dat wij ze belangrijk vinden. In de digitale omgeving vinden wij niets makkelijker dan op elkaar commentaar geven, tips uit te wisselen en te overleggen. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen om democratische vernieuwing te koppelen aan een digitale omgeving. Het woord voor overlegsites op het internet is net zoals de oude Romeinse plekken voor discussie immers forum. Éen plus één is twee zou je denken.

Dat dachten de makers van fixmystreet.com ook. Fixmystreet.com is een website in het Verenigd Koninkrijk waarbij je (zeer) lokale problemen kan aangeven. Het gaat hier om echt lokale problemen zoals graffiti, afval, kapotte bushokjes en losliggende stoeptegels. 

Verder lezen