Categorie archief: Experimenten

De nieuwe senaat? deel 1

Bron: BNR (2014)

Door: Michiel

Op 29 oktober kondigde de fractieleider van de VVD in de eerste kamer, Loek Hermans aan dat hij een onderzoek wil naar het functioneren van de Senaat, om hier vervolgens over in discussie te gaan met de andere fracties in de Senaat. Helemaal vreemd dat dit wordt geïnitieerd door de VVD is dat niet. Er kwam al vaker kritiek vanuit deze partij dat de Senaat te politiek was geworden. Het Kabinet Rutte II heeft geen meerderheid in de Senaat en moet dan ook stevig onderhandelen met andere partijen om wetten goedgekeurd te krijgen. Op de bewering dat de Senaat te politiek is, is nogal wat af te dwingen. Gerdi Verbeet stelde al op deze blog: ‘We hebben op dit moment twee politieke organen in Den Haag. Die doen wat ze moeten doen, ze zouden geen knip voor hun neus waard zijn als ze niet gebruik maken van de politieke middelen die zij nu hebben.

Verder lezen

Democratie in ‘random mode’?

Hade Dorst

Zou het nemen van belangrijke beslissingen soms eigenlijk ook prima gaan zonder vooropgezet en weloverwogen plan? In het oude Griekenland werden belangrijke politieke posities al verloot met behulp van een speciaal daarvoor ontworpen randomness-apparaat: een kleroterion.


Niet alleen in ons democratisch stelsel, maar bij veel meer belangrijke beslissingen is willekeur soms de meest rationele optie, volgens Michael Schulson. Lees zijn mooie betoog in Aeon Magazine.

Fixmystreet

Michiel Stapper

Via Facebook, Twitter en Instagram delen wij miljoenen dingen, discussiëren wij over duizenden onderwerpen en geven wij van honderden dingen aan dat wij ze belangrijk vinden. In de digitale omgeving vinden wij niets makkelijker dan op elkaar commentaar geven, tips uit te wisselen en te overleggen. Het lijkt dan ook voor de hand te liggen om democratische vernieuwing te koppelen aan een digitale omgeving. Het woord voor overlegsites op het internet is net zoals de oude Romeinse plekken voor discussie immers forum. Éen plus één is twee zou je denken.

Dat dachten de makers van fixmystreet.com ook. Fixmystreet.com is een website in het Verenigd Koninkrijk waarbij je (zeer) lokale problemen kan aangeven. Het gaat hier om echt lokale problemen zoals graffiti, afval, kapotte bushokjes en losliggende stoeptegels. 

Verder lezen

G1000 Amsterdam – de eerste verkenning

Hade Dorst

Na België en Amersfoort nu ook in Amsterdam: de g1000, een lokale ‘burgertop’ als alternatief voor de bestaande vorm van politieke besluitvorming, heeft haar eerste bijeenkomst achter de rug, en wij waren erbij.

De g1000 heeft als opzet burgers bijeen te brengen om zo te komen tot voorstellen en thema’s die volgens een breed gedeelde opvatting de aandacht verdienen. In België is de g1000 inmiddels afgerond met een rapport vol aanbevelingen. In Amersfoort zijn er tot nu toe verschillende themagroepen gemaakt, die in september hun plannen zullen presenteren.

Verder lezen

Right to bid, right to challenge, right to build: op naar een Amsterdamse Buurtwet

Hade Dorst

In Amsterdam wordt de laatste maanden de hand gelegd aan een nieuwe vorm van burgerparticipatie: de Buurtwet. De bedoeling is dat hierin de rechten en plichten vast komen te liggen voor initiatieven van groepen buurtbewoners of wijkondernemingen – bijvoorbeeld voor evenementen, maar ook voor de bestemming van een stuk grond of het verzorgen van een publieke taak door buurtbewoners. Ook wordt vastgelegd in hoeverre de gemeente deze initiatieven ondersteunt en faciliteert en op basis van welke voorwaarden. Mogelijke onderwerpen die in deze Buurtwet aan bod zullen komen zijn vergunningen, maatschappelijk vastgoed en aanbestedingen in de wijk.

Verder lezen

Participatory budgetting: mooi ideaal, weerbarstige realiteit?

Het experiment met participatory budgetting in Porto Alegre lijkt succesvol te zijn. Echter is er natuurlijk ook kritiek op het experiment. Zo is er rechtse kritiek dat paticipatory budgetting geen langetermijnpolitiek kan bedrijven en dat het aflossen van (nationale) schulden wordt geblokkeerd door participatory budgetting. Linkse critici zien particpatory budgetting als verkeerd omdat het gebaseerd is op markt denken.

Verder lezen

Hoe in Brazilië de democratie werd heruitgevonden

Porto Alegre

In de jaren tachtig brak er een democratische lente uit in Zuid-Amerika. In veel landen werd de overgang van een dictatoriaal regime naar een democratische samenleving ingezet, zo ook in Brazilië. Deze overgang zou zich met horten en stoten tot en met het eerste decennium van de 21ste eeuw voltrekken. Maar de opvallendste overgang voltrok zich op lokaal niveau. Vanaf de jaren tachtig begonnen verschillende Braziliaanse steden te experimenteren met participatory budgetting. De keuze waar overheidsgeld aan besteed werd, werd teruggegeven aan de burger.

Verder lezen