G1000 Amsterdam – de eerste verkenning

Hade Dorst

Na België en Amersfoort nu ook in Amsterdam: de g1000, een lokale ‘burgertop’ als alternatief voor de bestaande vorm van politieke besluitvorming, heeft haar eerste bijeenkomst achter de rug, en wij waren erbij.

De g1000 heeft als opzet burgers bijeen te brengen om zo te komen tot voorstellen en thema’s die volgens een breed gedeelde opvatting de aandacht verdienen. In België is de g1000 inmiddels afgerond met een rapport vol aanbevelingen. In Amersfoort zijn er tot nu toe verschillende themagroepen gemaakt, die in september hun plannen zullen presenteren.

De bijeenkomst Amsterdam was vooral een eerste verkenning. Wie wil hieraan meedoen? Wat moet het doel zijn, en op welke manier komen we daar? De initiatiefnemers van deze eerste brainstorm, en van het idee voor een burgertop in Amsterdam (zie hier ook hun ingezonden brief in het Parool), Yvette Jeuken en Bart Cosijn, hielden de bijeenkomst zo open mogelijk voor inbreng van de aanwezigen. Voor de duidelijkheid hadden zij wel vijf basisprincipes gedefinieerd:
– De g1000 Amsterdam is een onafhankelijke burgertop
– Iedereen die meedoet, doet dat op persoonlijke titel
– De burgertop is geen spreekbuis voor (belangen)groepen
– De 1000 uiteindelijke deelnemers moeten een volwaardige representatie van de stad vormen
– Elke inwoner van Amsterdam is welkom om mee te doen

Het idee is om uiteindelijk tot een groep van 1000 Amsterdammers te komen die met elkaar – Bart en Yvette hadden een treffend beeld gemaakt van 100 tafeltjes met ieder 10 stoelen eromheen – tot belangrijke thema’s voor de stad komen. Hoe deze uiteindelijk uitgewerkt gaan worden, en omgezet in actie, is in deze beginfase nog niet uitgedacht, maar duidelijk was wel dat dit zeker het doel was van (een deel van) de aanwezigen. Niet alleen aanbevelingen, maar ook daden graag!

Tot dusver werden er vooral veel vragen gesteld, zowel door de initiatiefnemers als door de ongeveer 15 andere aanwezigen. Waarom is deze burgertop urgent? De afstand tussen burger en politiek is te groot; de politiek is verworden tot een groep waar we enkel in ‘soundbites’ iets van vernemen – het is nodig om een bredere kennis te verzamelen, niet alleen van politici maar ook van de betrokken burgers en ‘experts’ – Amsterdam is een stad van buurten met verschillende, maar toch ook overkoepelende belangen die nu niet altijd evenredig gezien worden – de burger moet weer serieus genomen worden. Men was het er in ieder geval over eens dat het vormgeven en besturen van deze stad anders – wellicht beter – kan, of ten minste dat de g1000 de politiek aan kan vullen daar waar nodig, en dat de inwoners van Amsterdam hierbij een grotere rol bij kunnen gaan spelen, met meer eigen verantwoordelijkheid. Het (weer) toe-eigenen van verantwoordelijkheid kan burgers ook motiveren, en het idee geven dat men daadwerkelijk iets in te brengen heeft. Het idee dat het kan, dat het samen kan, of, zoals een van de aanwezigen het in WK-stemming verwoordde: ‘iedere dag het vlaggetjesgevoel!’

Een idee voor de verdere aanpak werd gepresenteerd, waarbij verschillende mensen verschillende rollen op zich zullen nemen; waar de ene groep zich bezig zal houden met communicatie, zal de ander zich toe gaan leggen op de methode en weer een ander op de organisatie. Overigens ligt hier de weg voor andere manieren ook nog open.
Vooralsnog lijkt de grootste uitdaging te zijn daadwerkelijk een afspiegeling van de Amsterdamse bevolking te creëren. Ik kan me voorstellen dat niet iedereen tijd (en zin?) heeft zich met de toekomst van de stad bezig te houden. De volgende bijeenkomst is in elk geval ’s avonds gepland, om zo ook bijvoorbeeld de 9-tot-5 werkenden de kans te geven mee te denken. Wij gaan proberen er weer bij te zijn, want deze licht idealistische – maar gelukkig ook praktisch ingestelde! – bijeenkomst smaakte naar meer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>