Right to bid, right to challenge, right to build: op naar een Amsterdamse Buurtwet

Hade Dorst

In Amsterdam wordt de laatste maanden de hand gelegd aan een nieuwe vorm van burgerparticipatie: de Buurtwet. De bedoeling is dat hierin de rechten en plichten vast komen te liggen voor initiatieven van groepen buurtbewoners of wijkondernemingen – bijvoorbeeld voor evenementen, maar ook voor de bestemming van een stuk grond of het verzorgen van een publieke taak door buurtbewoners. Ook wordt vastgelegd in hoeverre de gemeente deze initiatieven ondersteunt en faciliteert en op basis van welke voorwaarden. Mogelijke onderwerpen die in deze Buurtwet aan bod zullen komen zijn vergunningen, maatschappelijk vastgoed en aanbestedingen in de wijk.

In 2012 is er door de gemeente al een motie aangenomen die het college oproept een regeling op te stellen gebaseerd op drie rechten die in Engeland al zijn vastgelegd in de Localism Act:
• Community right to bid (bijvoorbeeld op maatschappelijk vastgoed)
• Community right to challenge (als je als buurtbewonersorganisatie vindt dat je zelf beter bepaalde publieke taken kunt regelen)
• Community right to build (als buurtorganisatie zelf een gebieds- of bouwplan ontwerpen)

Deze Buurtwet – of, in ieder geval eerst het ‘sociaal contract’ dat de basis zal vormen voor deze afspraken tussen bewoners(organisaties) en gemeente – gaat ontworpen worden door Amsterdammers zelf, via het Maak de Buurt proces. In april zijn er verschillende buurtbijeenkomsten gehouden om de belangrijkste agendapunten vast te zetten. Op basis van deze bijeenkomsten, en de plenaire bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger eind april, worden enkele thema’s bepaald. Verschillende buurtorganisaties gaan vervolgens met deze thema’s aan de slag en de bedoeling is dat de basis voor de Buurtwet er na de zomer ligt. Lees hier meer informatie over het ontwerpproces.

Zoals Joachim Meerkerk in zijn update over MaakdeBuurt schrijft is dit initiatief in feite een omgekeerde vorm van hoe men het in Braziliaanse steden aangepakt heeft; hier beginnen we op buurtniveau en hopen we dat de participatieve rechten later in een wet opgenomen worden. Ik ben erg benieuwd welke thema’s de agenda halen – en in hoeverre hier een bindende ‘wet’ voor zowel burgerorganisaties als de gemeente Amsterdam komt, maar dat is nog wat verder in de toekomst – we’ll keep you posted!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>